Responsabilitat Social Corporativa

Projectes de Ciutat Connectada

Global Reporting Initiative

Acord internacional per a la promoció i l’elaboració de Memòries de Sostenibilitat per al seu ús voluntari per part d’organitzacions que volen informar sobre aspectes econòmics, mediambientals i socials.

Les avaluacions ens ajuden a detectar les nostres àrees de millora, ia donar a conèixer les nostres activitats dins i fora de la nostra organització. Els ciutadans reclamen informació i transparència.

Una oportunitat per a unaAdministració Pública de Vanguardia.

Demostrar públicament els esforços realitzats en matèria de responsabilitat social.

Transmetre més compromís, transparència i responsabilitat.

Servir com a instrument de suport a les decisions internes.