ADMINISTRACIÓ

ELECTRÒNICA

Projectes de Ciutat Connectada

Administració pública més a prop del ciutadà

L’Ajuntament de Torrent s’ha prenent molt de debò l’objectiu d’aconseguir oferir el 100% dels serveis de manera electrònica. En aquest camí cap al “zero paper”, des d’aquesta administració, estem treballant perquè el ciutadà pugui tramitar on-line qualsevol sol·licitud, promovent i informant la ciutadania dels beneficis que ofereix l’administració electrònica.

Torrent és la ciutat amb més percentatge per habitant d’utilització de la plataforma d’interoperabilitat que ofereix la
AGE.

D’aquesta manera, s’evita l’aportació per part del ciutadà i les empreses, d’una quantitat important de documentació.

177.000

documents des de l’any 2012

Plans d'implantació d'administració electrònica

La Llei 11/2007, de 22 de juny d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, regula la utilització legal de la tecnologia en les tasques administratives i reconeix als ciutadans el seu dret a relacionar-se electrònicament
amb lAdministració Pública.

Així, estableix que els ciutadans tenen en relació amb la utilització dels mitjans electrònics en lactivitat administrativa, i en els termes previstos per la Llei, un conjunt de Drets. És per això que a l’Ajuntament de Torrent va aprovar al Ple del dia 4 de juny de 2012, la posada en marxa dels Plans d’Implantació de l’Administració Electrònica.

Public Administration Connecting to the Spanish EIDAS NODE 2020

El projecte eID4Spain20 té com a objectiu connectar els serveis electrònics públics al node eIDAS espanyol a través de CL@VE 2.0 per permetre l’autenticació transfronterera d’acord amb el Reglament eIDAS.

(El contingut d’aquesta publicació és responsabilitat exclusiva de l’Ajuntament de Torrent i no reflecteix necessàriament l’opinió de la Unió Europea.)

Click@

Gestor d'expedients electrònics

32%

Registres
Telemàtics

El 32% dels registres es fan de manera telemàtica i no presència.

31.7%

Inici Tràmits al
Mateix Dia

El 31,7% dels registres es comencen a tramitar el mateix dia.

+80.000

Documents
Digitalitzats

Més de 80.000 documents digitalitzats i 15.802 expedients electrònics el 2017.

73.2%

Inici Tràmits al Segon Dia

El 73,2% dels registres presentats ja han començat a tramitar-se durant el segon dia.

Certificats Electrònics al Núvol

Gestió Centralitzada

Sense necessitat de fer servir i distribuir dispositius físics smartcards o lectors de targetes.

Firma Electrònica a Distància

Integració de la signatura electrònica a les aplicacions de gestió de manera totalment transparent.

Sistema Auditat

Permet la delegació de signatura i el
registre dús dels certificats, comptant amb un panell de control de tots els certificats.

Avantatges de l'Administració electrònica

Confidencialitat i protecció de
Dades

Integritat de l'expedient

Velocitat a la Instrucció

Estalvi a Costos i Treball

Transparència