COMPRA PÚBLICA

INNOVACIÓ

Projectes de Ciutat Connectada

La Compra Pública dInnovació (CPI) és una actuació administrativa de foment de la innovació orientada a potenciar el desenvolupament de nous mercats innovadors des del costat de la demanda, a través de linstrument de la contractació pública.

Això s’aborda treballant des del costat de la demanda del gestor públic que treu a licitació els contractes de compra pública innovadora i des del costat de l’oferta, és a dir, de les empreses que competeixen a les licitacions ajudant-les en el joc competitiu a participar i presentar ofertes innovadores en aquests procediments de contractació.

Millora els serveis públics perquè crea béns i/o serveis basats en necessitats a cobrir, aportant valor a la ciutadania i les empreses.

Fomenta i tracciona la innovació empresarial. Incentiva la innovació a les empreses perquè l'Administració constitueix una primera demanda comercial.

Impulsa, consolida i internacionalitza la innovació, millorant la competitivitat i la sostenibilitat regional.