On Van Els meus Impostos

Projectes de Ciutat Connectada

A què destina els diners l'Ajuntament de Torrent?

Plataforma on, de manera clara, es mostra com es distribueix el nostre pressupost. D’on vénen els ingressos i què destinem la despesa.

Visió Global

Perquè tinguis una idea general dels ingressos i les despeses al teu municipi.

Polítiques

Educació, protecció i benestar social, cultura… Quina àrea t’interessa?

Els meus impostos

T’expliquem quina és la teva aportació per mitjà dels impostos municipals.