Indicadors Mediambientals

Projectes de Ciutat Connectada

Intel·ligència ambiental per a la ciutat de Torrent

Implantació d’una plataforma de programari per obtenir de forma ràpida i fiable els indicadors ambientals més rellevants de la ciutat de Torrent.
Informació per al Ciutadà

Aquesta aplicació proporciona al ciutadà informació d’interès sobre indicadors ambientals i de sostenibilitat de la ciutat de Torrent

Permet que els ciutadans de Torrent puguin:

Conéixer l’estat dels indicadors ambientals de la ciutat

Analitzar la tendència i evolució

Localitzar les zones més vulnerables ambientalment

Objectius de la Plataforma

1

Proporcionar més autonomia, agilitat i adaptabilitat en el desenvolupament destratègies i plans dacció.

2

Proporcionar dades objectives de paràmetres relacionats amb medi ambient, sostenibilitat i adaptació al canvi climàtic.

3

Mesurar l'estat actual dels indicadors, l'evolució i l'abast d'objectius.

4

Disminuir costos en consum de recursos físics i econòmics i contribuir a millorar l'eficiència en els processos de gestió d'informació ambiental.

5

Elaborar indicadors de diagnòstic i seguiment fàcilment entenedors.

6

Normalitzar els processos de recollida de dades ambientals i de sostenibilitat, facilitar-ne la consulta i visualització.

7

Avaluar el seguiment i l'impacte d'actuacions i polítiques ambientals.

8

Incorporar eines de digitalització en els processos d'anàlisi i presa de decisions a l'administració pública.

9

Augmentar la transparència i la transversalitat en lús dinformació ambiental.

10

Proporcionar dades a escala municipal, urbana i zones predeterminades.

11

Reduir els temps d'espera en la recopilació de dades ambientals i en l'elaboració i el processament d'informació.

12

Contribuir a facilitar dades i indicadors per complir i reportar resultats d'estratègies EDUSI, Agenda 21, ODS, Pacte d'Alcaldes, etc.

Indicadors Ambientals

Temperatura superficial mitjana

Qualitat de vegetació mitjana

Superfície de cobertura verda

Zona verda per habitant

Contaminació lumínica

Permeabilitat del sòl

Permeabilitat del sòl

Densitat d’habitatges

Compacitat absoluta

Beneficis ambientals generats per la vegetació

Nits tropicals

Precipitacions mensuals