Enllumenat Públic Intel·ligent

Projectes de Ciutat Connectada

Canvi de lluminàries

Modernització de 14.000 fanals a tecnologia led.

Instal·lació Tecnològica PLC

Incorporació a la lluminària de la gestió punt a punt.

Instal·lació de dispositius connectables a la xarxa sensòrica.

Optimització

Adaptació del comportament de les lluminàries a les condicions ambientals, demogràfiques, etc. (intensitat, horari on/off, núm. lluminàries enceses…).

AQUEST PROJECTE HA SUPÒSIT EL MAJOR REPTE FINS ARA ABORDAT A L'HORA D'ESTABLIR SINÈRGIES ENTRE…

EL PROJECTE EN XIFRES

Reducció de l'Energia Consumida
75%
Reducció Emissions CO2
75%
Energia Renovable Certificada
100%

1.900.000 €

Inversió + Manteniment ANY 2016

3.500.000 €

Inversió Renovació Total d'Instal·lació (Luminàries - Quadres de Comandament - Telegestió)

784.809 €

Reducció de Cost Anual

11.500.000 €

Reducció Mínima del Cost a 15
Anys