SmartWater

Projectes de Ciutat Connectada

Eficiència i estalvi en la utilització daigua calenta

El sistema SMARTWATER acumula l’aigua que no es troba a la temperatura adequada en un got d’expansió per al seu ús posterior quan es demani aigua freda, avisant l’usuari quan l’aigua calenta ja està disponible al punt de consum