Portal Open Data

Projectes de Ciutat Connectada

El Portal de Dades Obertes de Torrent té com a objectiu oferir la disponibilitat i accés a les dades del nostre municipi, de manera que aquestes dades es puguin descarregar de forma senzilla en diversos formats modificables i que puguin ser reutilitzades, redistribuïdes o integrades en altres conjunts de dades.

Exemples d’informació disponible al portal

Padró d´habitants complet. Altes i baixes de padró

Padró de Guals i Vehicles

Comerços de Torrent

Consums elèctrics dels edificis municipals

Entitats culturals, museus, àrees recreatives, instal·lacions esportives

Contenidors de Reciclatge

Places de pàrquing de mobilitat reduïda. Aparcaments municipals. Càrrega i descàrrega

Incidències en via pública reportades pels ciutadans